Læsning

Friskolen vægter læsning særlig højt. Vi ønsker at være skole for både den dygtige læser, og børn i skrive- og læsevanskeligheder. IT vil generelt være et vigtigt redskab i undervisningen.

Naturen

At færdes i naturen, åbner for en forståelse af samhørighed. Undervisning i naturen giver luft og større rummelighed, så der bliver plads til alle. Vi vil benytte os af de enestående naturmæssige omgivelser både tæt på skolen og lidt længere væk. Når det er oplagt, vil vi sammenkoble de øvrige fag i og med naturen. Vi kalder det udeskole og udeundervisning.

Bevægelse

Børn elsker at bevæge sig. Vi vil spille bold i Strandby Hallen, køre mountainbike og bruge klatretårnet i Uhrehøj m.m. Eleverne fra Vesthimmerlands Naturfriskole vil glæde sig til at møde de andre friskoler og slå dem i høvdingebold eller bordtennis.

Musik

Musik fremmer læsning og øger fællesskabet. Hver dag er der morgensang, hvor vi synger både nye og gamle sange. Der undervises i musik, der synges i timerne, og der arbejdes med musical og optrædener i lille og stor målestok.

Kreativitet

Kreativitet handler i sin essens om at se, opleve og tænke i nye baner. At lære at se og åbne op for indtryk og udtryk. Alene eller sammen med andre.